25.5 C
New York
Saturday, July 13, 2024

घरकुलाचे स्वप्न होणार साकार ! रमाई आवास (ग्रामीण) योजनेसाठी रुपये 120 कोटीचा निधी राज्यात वितरीत

घरकुलाचे स्वप्न होणार साकार !
रमाई आवास (ग्रामीण) योजनेसाठी रुपये 120 कोटीचा निधी राज्यात वितरीत

नागपूर, जयंत साठे:-
राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील कुटूंबांचे घरकुलाचे स्वप्न साकार होणार आहे. त्यासाठी राज्याच्या समाजकल्याण आयुक्तालयाने सन 2023-24 या आर्थिक वर्षामध्ये 120 कोटी रुपयांचा निधी संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, मुंबई यांच्याकडे नुकताच वर्ग केला आहे.
राज्याचे समाजकल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्या पाठपुराव्यामुळे सदर निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. रमाई आवास योजना (ग्रामीण) करीता रु. 120 कोटी इतका निधी संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, मुंबई या राज्यस्तरीतय यंत्रणेकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे.
राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील कुटूंबांचे राहणीमान उंचवावे व त्यांचा निवाऱ्याचा प्रश्न सुटावा म्हणून ग्रामीण भागांमध्ये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने रमाई आवास योजना राबविली जाते. अर्थिक परिस्थितीमुळे स्वत:चे घर बांधकाम करु शकत नाही त्यांच्यासाठी ही योजना अंत्यंत महत्वाची ठरली आहे. त्यासाठी लाभार्थी यांना स्वत:च्या जागेवर अथवा कच्च्या घराच्या ठिकाणी पक्के घर रमाई आवास योजनेतून बांधून दिले जाते. शासन निर्णय दि. 15 नोव्हेंबर, दि. 9 मार्च, 2010 व दि. 30 सप्टेंबर, 2016 नुसार ही योजना कार्यान्वीत करण्यात आली. ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांची अंतिम निवड ही जिल्हयाचे मा.पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समिती मार्फत केली जात आहे.
सदर योजनेत 269 (चौ.फु) क्षेत्रफळ बांधकामासाठी सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी रु. 1 लाख 32 हजार व नक्षलग्रस्त व डोंगराळ क्षेत्रासाठी रु. 1 लाख 42 हजार इतके प्रति लाभार्थी अनुदान (रु. 12000/-शौचालय बांधकामासह) दिले जाते. सदर मंजूर अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात ऑनलाईन प्रणालीद्वारे जमा करण्यात येते योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी कुटुंबाची वार्षिक उत्पनाची मर्यादा रुपये 1 लाख 20 हजार इतकी आहे.
चौकट
“सन 23-24 या आर्थिक वर्षात माहे मे, 2023 मध्ये एकूण रु. 120 कोटी (एकशे वीस कोटी) इतका निधी संबंधीत अंमलबजावणी यंत्रणेस उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील नागरिकांचे स्वत:च्या घरकुलाचे स्वप्न साकार होणार आहे.असे डॉ.प्रशांत नारनवरे, आयुक्त,समाजकल्याण महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी कळविले आहे.

Surendra Ikhare

सुरेंद्र इखारे

सुरेंद्र इखारे

संपादक
जयंत साठे

जयंत साठे

उपसंपादक

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles

Recent News